Site Layout : Voettekst 

De voettekst (Footer) komt onderaan elke pagina van uw site te staan. 
U kunt dit ook uitzetten mocht u dat willen.

Als de footer aan staat kunt u daar drie kolommen met tekst in aanpassen.
Ook kunt u boven de voettekst vier voetkolommen plaatsen. 

In de voettekst instellingen kunt u de kleur en tekstkleur van de footer bepalen.
Ook kunt u de stijl van links in de footer laten afwijken van de rest van uw site, zodat deze meer opvallen.