DownloadManager

In de Download manager kunt u uw files uploaden. 
Daar naast kunt u voor elke eerdee geüploade file. op het groene knopje klikken om een menu te openen. U kunt met dit menu de file zelf downloaden, overschrijven, verwijderen of wijzigen.

Als u op wijzigen klikt kunt u de naam en omschrijving van het bestand aanpassen. Zowel als instellen voor welke talen van uw site de file beschikbaar moet zijn.