Site user

 • Site bekijken
 • Domein bekijken
 • Gebruikers bekijken
 • Elementen toevoegen aan site
 • Elementen sorteren

Site admin

 • Alle rechten van site user
 • Site de- en reactiveren
 • Domein wijzigen
 • Gebruikers toevoegen, wijzigen en de- en reactiveren
 • Site template selecteren

Customer admin

 • Alle rechten van site admin
 • Sites toevoegen
 • Domeinen toevoegen, deactiveren en reactiveren

Reseller admin (u)

 • Alle rechten van customer admin
 • Klanten toevoegen,wijzigen, de- en reactiveren